vrijdag 21 mei 2010

Zorgeloze vakantie

Voor veel mensen met een beperking (handicap) is het belangrijk dat ze extra ondersteuning krijgen in hun vakantie.
In onze locatie in Tsjechië bieden we graag die extra zorg.

Soms is dat niet genoeg en zijn er anderen nodig om de benodigde diensten te leveren. Daarom heb ik contact gezocht met Rob Hansen.

Rob heeft in 2004 het bureau ´ PGB-Service Uw Budget´ opgericht toen hij zelf een PGB nodig had.
Mensen met een handicap kunnen gebruik maken van een PGB (Persoonsgebonden Budget). Hiermee kunt u zelf de zorg inkopen die u nodig hebt, bij de mensen en organisaties die u wenst.
Het verkrijgen van een PGB verliep voor Rob erg moeizaam. Daarom heeft hij zich flink in de materie verdiept om te krijgen waar hij recht op had. Hij bedacht toen dat hij met deze kennis ook andere mensen kon helpen.

Eind 2008 kwam hij met het idee iets te gaan doen met zorg en hulpmiddelen op vakantieadressen. Veel organisaties organiseren reizen voor mensen met een beperking. Echter voor mensen met een zware lichamelijke beperking die zelfstandig op vakantie willen is er tot dusver nog niet zoveel mogelijk.
Hieraan biedt Zorgeloze vakanties nu ondersteuning. 
Uw vraag staat centraal en samen kijken wij of we dit kunnen realiseren.
Op zijn website vindt u hierover meer informatie.

Onze accommodatie Liberta Care in Tsjechië kan worden geboekt door Landstede Buitengewoon Reizen te Zwolle. Het regelen van hulpmiddelen en zorg op uw vakantieadres wordt uitgevoerd door PGB-Service Uw Budget van Rob Hansen.
U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen.

We hopen dat veel mensen die het tot op heden niet aandurfden op vakantie te gaan, dat nu wel gaan doen, omdat ze weten dat de benodigde hulpmiddelen en zorg geregeld kunnen worden.

We hebben ook mogelijkheden voor vervoer.
Vraag naar dit aanbod.