woensdag 14 maart 2012

Inspiratieweek in Tsjechië

van 5 - 12 mei 2012

In ons Pension Liberta in Lesné bieden we de ruimte aan mensen om te genieten, zich zelf te zijn en te groeien. We bieden hiervoor arrangementen voor persoonlijke ontwikkeling.

Eén van de thema´s is ´elkaar inspireren´.

iedereen heeft kwaliteiten
iedereen kan die met elkaar delen
iedereen kan groeien


Graag bieden we u een week waarin we samen een programma samenstellen, op basis van de kwaliteiten die we hebben. Welke dit zijn is dus afhankelijk van de inschrijvingen.

U kunt dit beïnvloeden door zelf mensen te benaderen met wie u in deze week kwaliteiten wilt delen en die dus met u meegaan. Spiritualiteit biedt hiervoor vele aanknopingspunten.

We bieden deze arrangementen ook aan voor bestaande groepen en teams en u kunt zich individueel inschrijven. Daarbij wordt ook aangegeven of het een mannen of vrouwengroep, of een gemengde groep is.

Het minimale aantal inschrijvingen dient 8 te zijn en maximaal 12. Dan zijn er kwaliteiten in overvloed waardoor er keuzemogelijkheden zijn en is er voldoende tijd dat ook een ieder deze kan inbrengen.

Een mogelijke opzet voor een programma treft u op onze website. Het is een combinatie van inspannen en ontspannen, netwerken, weer energie opdoen.

Ook onze faciliteiten voor tekenen, schilderen, beeldhouwen, glasblazen e.d. en de prachtige omgeving (vol natuurgebieden) waar onze locatie staat, geven de mogelijkheden voor een gevarieerd en interessant programma.

Dit arrangement bieden we aan op basis van individuele inschrijving.

Voor de data verwijs ik naar de planning op onze websiteDe eerst volgende gemengde groep is in de week
van 5 - 12 mei 2012

Als u met een groep wilt inschrijven kunt u in overleg met ons hiervoor een datum plannen. Ook uw eigen thema´s kunnen al van te voren worden aangegeven, zodat gericht kan worden ingeschreven.

De onderwerpen worden met elkaar bepaald. Uitgangspunt is dat u zelf kunt kiezen of u ergens aan deelneemt. Deelnemen mag, je even terugtrekken mag ook.

We hopen dat er veel mensen zijn die elkaar hier komen inspireren.